Welding Machine for miniature products

    :: 产品列表

                                                       

视频显微镜

                                            

 

    特点:
   
    - 解放双眼,减少劳动力,使员工更加轻松的完成各项检查工作;
  
    - 视频显微镜采用ZOOM光学变焦系统,图像无拖尾现象,产品色彩真实,使用范围广泛.

    技术参数:
   
    - 视频放大倍数: 14X-100X连续变倍;

    - 物镜 0.7X-5X连续变倍;
   
    - 分辩率 1024 x768 ;   
   
    - 8条十字线及图像冻结功能;
   
    - 12寸TFT真彩液晶屏.

 

 

 

  
    PW-09/10 电子点焊机

     PW-12 逆变电阻焊机

     PW-12T
        温控脉冲电子点焊机

     PH 系列机头

     点焊头

     视频显微镜

    PT-02 自动拉力计

    :: 联系我们

 
 
意雅香港有限公司

  地址:
 
香港九龙官塘成业街
  7号宁晋中心33楼A室
 

  电话:
 
(852) 2191 8803 

  传真:
 
(852) 2172 7276 

  E-mail:
  welcome@year.com.hk

  Website:
  www.year.com.hk

 

  中国
  东莞市威顺焊接设备公司

   地址:
 
中国广东省东莞市凤岗镇
 浸校塘环村路53号401室

  电话:
 
(86) 769-8756 8791  

  传真:
 
(86) 769-8756 5725  

  手机:
 
(86) 13926816048

  E-mail:
  year-cn@vip.163.com

  Website:
  www.p-weld.com

 

 

 

                                               意雅(香港)有限公司                                        东莞市威顺焊接设备有限公司
                                               E-mail    : welcome@year.com.hk                  E-mail    :  year-cn@vip.163.com                                    
                                               Website : www.year.com.hk                            Website :  www.p-weld.com

                                                                                                                      YEAR 2000 (HK) LTD.   ©2022